talan etmek

Kullanım örnekleri

talan etmek
sack
icon arrow

sack

Part Of Speech: noun


Definition: A bag; especially a large bag of strong, coarse material for storage and handling of various commodities, such as potatoes, coal, coffee; or, a bag with handles used at a supermarket, a grocery sack; or, a small bag for small items, a satchel.


Definition: The amount a sack holds; also, an archaic or historical measure of varying capacity, depending on commodity type and according to local usage; an old English measure of weight, usually of wool, equal to 13 stone (182 pounds), or in other sources, 26 stone (364 pounds).

Example: The American sack of salt is 215 pounds; the sack of wheat, two bushels. — McElrath.


Definition: The plunder and pillaging of a captured town or city.

Example: The sack of Rome.


Definition: Loot or booty obtained by pillage.


Definition: A successful tackle of the quarterback behind the line of scrimmage. See verb sense4 below.


Definition: One of the square bases anchored at first base, second base, or third base.

Example: He twisted his ankle sliding into the sack at second.


Definition: Dismissal from employment, or discharge from a position, usually as give (someone) the sack or get the sack. See verb sense5 below.

Example: He got the sack for being late all the time.


Definition: Bed; usually as hit the sack or in the sack. See also sack out.


Definition: (also sacque) A kind of loose-fitting gown or dress with sleeves which hangs from the shoulders, such as a gown with a Watteau back or sack-back, fashionable in the late 17th to 18th century; or, formerly, a loose-fitting hip-length jacket, cloak or cape.


Definition: A sack coat; a kind of coat worn by men, and extending from top to bottom without a cross seam.


Definition: The scrotum.

Example: He got passed the ball, but it hit him in the sack.

icon arrow

sack

Part Of Speech: verb


Definition: To put in a sack or sacks.

Example: Help me sack the groceries.


Definition: To bear or carry in a sack upon the back or the shoulders.


Definition: To plunder or pillage, especially after capture; to obtain spoils of war from.

Example: The barbarians sacked Rome.


Definition: To tackle the quarterback behind the line of scrimmage, especially before he is able to throw a pass.


Definition: To discharge from a job or position; to fire.

Example: He was sacked last September.


Definition: In the phrase sack out, to fall asleep. See also hit the sack.

Example: The kids all sacked out before 9:00 on New Year’s Eve.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!