kemale ermek

Kullanım örnekleri

kemale ermek
reach maturity
icon arrow

reach

Phonetic: "/ɹiːt͡ʃ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of stretching or extending; extension.


Definition: The ability to reach or touch with the person, a limb, or something held or thrown.

Example: The fruit is beyond my reach.


Definition: The power of stretching out or extending action, influence, or the like; power of attainment or management; extent of force or capacity.


Definition: Extent; stretch; expanse; hence, application; influence; result; scope.


Definition: An exaggeration; an extension beyond evidence or normal; a stretch.

Example: To call George eloquent is certainly a reach.


Definition: The distance a boxer's arm can extend to land a blow.


Definition: Any point of sail in which the wind comes from the side of a vessel, excluding close-hauled.


Definition: The distance traversed between tacks.


Definition: A stretch of a watercourse which can be sailed in one reach (in the previous sense). An extended portion of water; a stretch; a straightish portion of a stream, river, or arm of the sea extending up into the land, as from one turn to another. By extension, the adjacent land.


Definition: A level stretch of a watercourse, as between rapids in a river or locks in a canal. (examples?)


Definition: An extended portion or area of land or water.


Definition: An article to obtain an advantage.


Definition: The pole or rod connecting the rear axle with the forward bolster of a wagon.


Definition: An effort to vomit; a retching.

icon arrow

reach

Phonetic: "/ɹiːt͡ʃ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To extend, stretch, or thrust out (for example a limb or object held in the hand).

Example: He reached for a weapon that was on the table.


Definition: To give to someone by stretching out a limb, especially the hand; to give with the hand; to pass to another person; to hand over.

Example: to reach one a book


Definition: To stretch out the hand.


Definition: To attain or obtain by stretching forth the hand; to extend some part of the body, or something held, so as to touch, strike, grasp, etc.

Example: The gun was stored in a small box on a high closet shelf, but the boy managed to reach it by climbing on other boxes.


Definition: To strike or touch with a missile.

Example: His bullet reached its intended target.


Definition: Hence, to extend an action, effort, or influence to; to penetrate to; to pierce, or cut.


Definition: To extend to; to stretch out as far as; to touch by virtue of extent.

Example: When the forest reaches the river, you will be able to rest.


Definition: To arrive at (a place) by effort of any kind.

Example: After three years, he reached the position of manager.


Definition: To make contact with.

Example: I tried to reach you all day.


Definition: To connect with (someone) on an emotional level, making them receptive of (one); to get through to (someone).

Example: What will it take for me to reach him?


Definition: To arrive at a particular destination.


Definition: To continue living until, or up to, a certain age.

Example: You can only access the inheritance money when you reach the age of 25.


Definition: To understand; to comprehend.


Definition: To overreach; to deceive.


Definition: To strain after something; to make (sometimes futile or pretentious) efforts.

Example: Reach for the stars!


Definition: To extend in dimension, time etc.; to stretch out continuously (past, beyond, above, from etc. something).


Definition: To sail on the wind, as from one point of tacking to another, or with the wind nearly abeam.


Definition: To experience a vomiting reflex; to gag; to retch.

icon arrow

maturity

Phonetic: "/məˈtjʊəɹəti/"

Part Of Speech: noun


Definition: The state of being mature, ready or ripe.

Example: Some foods and drinks, like wine, only reach their full taste at maturity, which literally comes at a price


Definition: When bodily growth has completed and/or reproduction can begin.


Definition: The state of a debt obligation at the end of the term of maturation thereof, once all interest and any applicable fees have accrued to the principal.


Definition: Date when payment is due.

Example: The note was cashed at maturity.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.