mecahilo

Kullanım örnekleri

mecahilo
cord
icon arrow

cord

Phonetic: "/kɔːd/"

Part Of Speech: noun


Definition: A harmonic set of three or more notes that is heard as if sounding simultaneously.


Definition: A straight line between two points of a curve.


Definition: A horizontal member of a truss.


Definition: The distance between the leading and trailing edge of a wing, measured in the direction of the normal airflow.


Definition: An imaginary line from the luff of a sail to its leech.


Definition: A keyboard shortcut that involves two or more distinct keypresses, such as Ctrl+M followed by P.


Definition: The string of a musical instrument.


Definition: A cord.


Definition: An edge that is not part of a cycle but connects two vertices of the cycle.

icon arrow

cord

Phonetic: "/kɔːd/"

Part Of Speech: noun


Definition: A long, thin, flexible length of twisted yarns (strands) of fiber (rope, for example); (uncountable) such a length of twisted strands considered as a commodity.

Example: He looped some cord around his fingers.


Definition: A small flexible electrical conductor composed of wires insulated separately or in bundles and assembled together usually with an outer cover; the electrical cord of a lamp, sweeper ((US) vacuum cleaner), or other appliance.


Definition: A unit of measurement for firewood, equal to 128 cubic feet (4 × 4 × 8 feet), composed of logs and/or split logs four feet long and none over eight inches diameter. It is usually seen as a stack four feet high by eight feet long.


Definition: Any influence by which persons are caught, held, or drawn, as if by a cord.


Definition: Any structure having the appearance of a cord, especially a tendon or nerve.

Example: spermatic cord; spinal cord; umbilical cord; vocal cords

icon arrow

cord

Phonetic: "/kɔːd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To furnish with cords


Definition: To tie or fasten with cords


Definition: To flatten a book during binding


Definition: To arrange (wood, etc.) in a pile for measurement by the cord.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!