lier

Kullanım örnekleri

lier
link
icon arrow

link

Phonetic: "/lɪŋk/"

Part Of Speech: noun


Definition: Some text or a graphic in an electronic document that can be activated to display another document or trigger an action.

Example: Click the hyperlink to go to the next page.


Definition: (by extension) An address, URL, or program that defines a hyperlink's function.

Example: Copy the hyperlink and paste it into an email.

icon arrow

link

Phonetic: "/lɪŋk/"

Part Of Speech: noun


Definition: A connection between places, people, events, things, or ideas.

Example: The mayor’s assistant serves as the link to the media.


Definition: One element of a chain or other connected series.

Example: The third link of the silver chain needs to be resoldered.


Definition: The connection between buses or systems.

Example: A by-N-link is composed of N lanes.


Definition: A space comprising one or more disjoint knots.


Definition: A thin wild bank of land splitting two cultivated patches and often linking two hills.


Definition: An individual person or element in a system


Definition: Anything doubled and closed like a link of a chain.

Example: a link of horsehair


Definition: A sausage that is not a patty.


Definition: (kinematics) Any one of the several elementary pieces of a mechanism, such as the fixed frame, or a rod, wheel, mass of confined liquid, etc., by which relative motion of other parts is produced and constrained.


Definition: Any intermediate rod or piece for transmitting force or motion, especially a short connecting rod with a bearing at each end; specifically (in steam engines) the slotted bar, or connecting piece, to the opposite ends of which the eccentric rods are jointed, and by means of which the movement of the valve is varied, in a link motion.


Definition: The length of one joint of Gunter's chain, being the hundredth part of it, or 7.92 inches, the chain being 66 feet in length.


Definition: A bond of affinity, or a unit of valence between atoms; applied to a unit of chemical force or attraction.


Definition: (plural) The windings of a river; the land along a winding stream.

icon arrow

link

Phonetic: "/lɪŋk/"

Part Of Speech: verb


Definition: To connect two or more things.


Definition: (of a Web page) To contain a hyperlink to another page.

Example: My homepage links to my wife's.


Definition: To supply (somebody) with a hyperlink; to direct by means of a link.

Example: Haven't you seen his Web site? I'll link you to it.


Definition: To post a hyperlink to.

Example: Stop linking those unfunny comics all the time!


Definition: To demonstrate a correlation between two things.


Definition: To combine objects generated by a compiler into a single executable.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!