yağ keçesi

Kullanım örnekleri

yağ keçesi
sealing ring
icon arrow

sealing

Phonetic: "/ˈsiːlɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To hunt seals.

Example: They're organizing a protest against sealing.

icon arrow

sealing

Phonetic: "/ˈsiːlɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To place a seal on (a document).


Definition: To mark with a stamp, as an evidence of standard exactness, legal size, or merchantable quality.

Example: to seal silverware


Definition: To fasten (something) so that it cannot be opened without visible damage.

Example: The cover is sealed. If anyone tries to open it, we'll know about it.


Definition: To prevent people or vehicles from crossing (something).

Example: The border has been sealed until the fugitives are found.


Definition: To close securely to prevent leakage.

Example: I've sealed the bottle to keep the contents fresh.


Definition: To place in a sealed container.

Example: I've sealed the documents in this envelope.


Definition: To place a notation of one's next move in a sealed envelope to be opened after an adjournment.

Example: After thinking for half an hour, the champion sealed his move.


Definition: To guarantee.

Example: The last-minute goal sealed United’s win.


Definition: To fix, as a piece of iron in a wall, with cement or plaster, etc.


Definition: To close by means of a seal.

Example: to seal a drainpipe with water


Definition: To confirm or set apart as a second or additional wife.

icon arrow

sealing

Phonetic: "/ˈsiːlɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To tie up animals (especially cattle) in their stalls.

icon arrow

sealing

Phonetic: "/ˈsiːlɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: Action of the verb to seal in any sense.

icon arrow

sealing

Phonetic: "/ˈsiːlɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Used for closing securely.

icon arrow

ring

Phonetic: "/ɹɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: (physical) A solid object in the shape of a circle.


Definition: (physical) A group of objects arranged in a circle.


Definition: A piece of food in the shape of a ring.

Example: onion rings


Definition: A place where some sports or exhibitions take place; notably a circular or comparable arena, such as a boxing ring or a circus ring; hence the field of a political contest.


Definition: An exclusive group of people, usually involving some unethical or illegal practices.

Example: a crime ring; a prostitution ring; a bidding ring (at an auction sale)


Definition: A group of atoms linked by bonds to form a closed chain in a molecule.

Example: a benzene ring


Definition: A planar geometrical figure included between two concentric circles.


Definition: A diacritical mark in the shape of a hollow circle placed above or under the letter; a kroužek.


Definition: An old English measure of corn equal to the coomb or half a quarter.


Definition: A hierarchical level of privilege in a computer system, usually at hardware level, used to protect data and functionality (also protection ring).


Definition: Either of the pair of clamps used to hold a telescopic sight to a rifle.


Definition: The twenty-fifth Lenormand card.

icon arrow

ring

Phonetic: "/ɹɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To enclose or surround.

Example: The inner city was ringed with dingy industrial areas.


Definition: To make an incision around; to girdle.

Example: They ringed the trees to make the clearing easier next year.


Definition: To attach a ring to, especially for identification.

Example: We managed to ring 22 birds this morning.


Definition: To surround or fit with a ring, or as if with a ring.

Example: to ring a pig’s snout


Definition: To rise in the air spirally.


Definition: To steal and change the identity of (cars) in order to resell them.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.