truite fario

Kullanım örnekleri

truite fario
brown trout
icon arrow

brown

Phonetic: "/bɹaʊn/"

Part Of Speech: noun


Definition: A colour like that of chocolate or coffee.

Example: The browns and greens in this painting give it a nice woodsy feel.


Definition: One of the colour balls used in snooker, with a value of 4 points.


Definition: Black tar heroin.


Definition: A copper coin.


Definition: A brown horse or other animal.


Definition: (sometimes capitalised) A person of Middle Eastern, Latino or South Asian descent; a brown-skinned person; someone of mulatto or biracial appearance.


Definition: Any of various nymphalid butterflies of subfamily Satyrinae (formerly the family Satyridae).


Definition: Any of certain species of nymphalid butterflies of subfamily Satyrinae, such as those of the genera Heteronympha and Melanitis.


Definition: A brown trout (Salmo trutta).

icon arrow

brown

Phonetic: "/bɹaʊn/"

Part Of Speech: verb


Definition: To become brown.

Example: Fry the onions until they brown.


Definition: To cook something until it becomes brown.

Example: Brown the onions in a large frying pan.


Definition: To tan.

Example: Light-skinned people tend to brown when exposed to the sun.


Definition: To make brown or dusky.


Definition: To give a bright brown colour to, as to gun barrels, by forming a thin coating of oxide on their surface.


Definition: (usually derogatory) To turn progressively more Middle Eastern, Hispanic or Latino, in the context of the population of a geographic region.

Example: the browning of America


Definition: To treat with deference, or respect.

icon arrow

brown

Phonetic: "/bɹaʊn/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Having a brown colour.


Definition: Gloomy.


Definition: (sometimes capitalized) Of or relating to any of various ethnic groups having dark pigmentation of the skin.

icon arrow

trout

Phonetic: "/tɹʌʊt/"

Part Of Speech: noun


Definition: Any of several species of fish in Salmonidae, closely related to salmon, and distinguished by spawning more than once.

Example: Many anglers consider trout to be the archetypical quarry.


Definition: An objectionable elderly woman.

Example: Look, you silly old trout, you can't keep bringing home cats! You can't afford the ones you have!

icon arrow

trout

Phonetic: "/tɹʌʊt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To (figuratively) slap someone with a slimy, stinky, wet trout; to admonish jocularly.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor! Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!