çöl fırtınası harekatı

Kullanım örnekleri

çöl fırtınası harekatı
operation desert storm
icon arrow

operation

Phonetic: "/ˌɒpəˈɹeɪʃən/"

Part Of Speech: noun


Definition: The method by which a device performs its function.


Definition: The method or practice by which actions are done.


Definition: The act or process of operating; agency; the exertion of power, physical, mechanical, or moral.


Definition: A planned undertaking.

Example: The Katrina relief operation was considered botched.


Definition: A business or organization.

Example: They run a multinational produce-supply operation.


Definition: A surgical procedure.

Example: She had an operation to remove her appendix.


Definition: A procedure for generating a value from one or more other values (the operands).


Definition: A military campaign (e.g. Operation Desert Storm)


Definition: Effect produced; influence.

icon arrow

desert

Phonetic: "/dɪˈzɜːt/"

Part Of Speech: noun


Definition: (usually in the plural) That which is deserved or merited; a just punishment or reward

icon arrow

storm

Phonetic: "/stɔːm/"

Part Of Speech: noun


Definition: Any disturbed state of the atmosphere, especially as affecting the earth's surface, and strongly implying destructive or unpleasant weather.


Definition: A violent agitation of human society; a civil, political, or domestic commotion; violent outbreak.

Example: The proposed reforms have led to a political storm.


Definition: A wind scale for very strong wind, stronger than a gale, less than a hurricane (10 or higher on the Beaufort scale).


Definition: A violent assault on a stronghold or fortified position.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.