carburant de soute

Kullanım örnekleri

carburant de soute
bunker fuel
icon arrow

bunker

Part Of Speech: noun


Definition: A hardened shelter, often buried partly or fully underground, designed to protect the inhabitants from falling bombs or other attacks.


Definition: A large container or bin for storing coal, often built outside in the yard of a house. Now rare, as different types of fuels and energy sources are being used.


Definition: A container for storing coal or fuel oil for a ship's engine. [Also, by extension] the quantity of fuel needed to replenish that container.


Definition: The coal compartment on a tank engine.


Definition: A sand-filled hollow on a golf course.


Definition: An obstacle used to block an opposing player's view and field of fire.


Definition: A sort of chest or box, as in a window, the lid of which serves for a seat.


Definition: A kitchen worktop.


Definition: One who bunks off; a truant from school.


Definition: Certain fish, menhaden.

icon arrow

bunker

Part Of Speech: verb


Definition: To load a vessel with oil or coal for the engine.


Definition: To hit a golf ball into a bunker.


Definition: To fire constantly at a hiding opponent, preventing them from firing at other players and trapping them behind the barrier. This can also refer to eliminating an opponent behind cover by rushing the position and firing at extremely close range as the player becomes exposed.

icon arrow

fuel

Phonetic: "/ˈfjuːl/"

Part Of Speech: noun


Definition: Substance consumed to provide energy through combustion, or through chemical or nuclear reaction.


Definition: Substance that provides nourishment for a living organism; food.


Definition: Something that stimulates, encourages or maintains an action.

Example: His books were fuel for the revolution.

icon arrow

fuel

Phonetic: "/ˈfjuːl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To provide with fuel.


Definition: To exacerbate, to cause to grow or become greater.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.